Recursos Educativos

8 Maio 2019
Espazos que xeran aprendizaxes

Espazos que xeran aprendizaxes

Vemos a moitos profesores preocupados por transformar as súas realidades. Son profesores que atoparon espazos onde compartir e colaborar, como nos encontros Inspiratics. Entre nós falamos de moitos aspectos relacionados coa educación, como poden ser as metodoloxías, as ferramentas, a pedagoxía adecuada, o redeseño de espazos educativos e, en xeral, a ciencia da Aprendizaxe. Por iso buscamos novos espazos de colaboración onde poidámonos atrever a pensar con paixón os novos modelos educativos, así como  visualizar as novas escolas do futuro cun único obxectivo: manter a esencia da aprendizaxe.

5 Abril 2018

A revolución silenciosa: Mindfulness na aula

É un proceso que podemos traballar os profesores, os alumnos e nos colexios que nos axuda achegando beneficios sobre a atención, o traballo coas nosas emocións, a adaptabilidade, a calma, a resiliencia e os valores.

27 Novembro 2017

Evidencias de aprendizaxe e nivel de competencia dixital docente Palabras descoñecidasCopiar

No contexto actual debemos reforzar sen dúbida a adquisición, implementación e mellora da Competencia Dixital dos docentes porque estamos nun mundo dixitalizado e que se move xa por factores que se basean nesta dixitalización como o big data, machine learning ou a intelixencia artificial que aplicamos xa nas nosas vidas.

24 Agosto 2017

Pensamento visual para aprender

O exceso de información actual co auxe da internet e de múltiples formatos dispoñibles para divulgala provocou que sintamos invadidos e sobrecargados de tal maneira que moitas veces non sabemos identificar aquela información que é veraz, que realmente nos interesa ou simplemente que necesitamos para os nosos obxectivos. 

O pensamento visual permitiranos filtrar, organizar e sintetizar esa información mellorando a nosa eficacia na aprendizaxe e a nosa produtividade na aula. 

O uso de formatos visuais como as infografías, mapas mentais ou debuxos facilitan o acceso directo á información, xa sintetizada e curada de contidos que promoven a atención cara aos mesmos e a retención a longo prazo. 

15 Xuño 2017

10 Claves para mellorar a seguridade dos teus alumnos na internet

Dende Proyecta apoiamos a formación no bo uso das ferramentas conectadas. Internet non se crea só, senón que todas e todos somos parte do desenvolvemento da Rede, do contido que existe, do que se comparte e difunde e, por que non, do que se le. Teñamos ou non nenas e nenos preto, todo o que facemos ou podemos facer online repercútelles, xa que está a un só clic de distancia de que accedan a iso.

22 Xaneiro 2017

Emprender dende a escola: coñecemento ubicuo para aprender a vivir

Emprender é comezar unha empresa... unha empresa en sentido amplo: non só unha compañía de negocio, tamén pode ser unha acción social, un proxecto de lecer ou educativo. Aprender a emprender pode ser unha ferramenta didáctica que facilite adquirir diversos coñecementos curriculares, segundo a temática, capacidades e competencias, así como preparar ao alumnado para a súa vida futura tanto se decide crear o seu propio proxecto, coma se incorpórase a un proxecto xa creado.

28 Maio 2016
Unha aprendizaxe eficiente, por favor; mesturada, non axitada. Blended Learning

Unha aprendizaxe eficiente, por favor; mesturada, non axitada. Blended Learning

O blended learning ou aprendizaxe mixto, mesturado ou semipresencial é aquel que combina o ensino en ámbitos físicos e virtuais. Ademais, en palabras de Heinze e Procter en 2004 "O Blended Learning é a aprendizaxe facilitada a través da combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de ensino e estilos de aprendizaxe, e baseada nunha comunicación transparente de todas as áreas implicadas no curso".
31 Decembro 2015
Phenomenon Based Learning: ensinar sen materias

Phenomenon Based Learning: ensinar sen materias

Phenomenon Based Learning (PhenoBL) é o novo sistema educativo que se implantará a partir de 2016 en Finlandia. Este sistema elimina as materias tradicionais para pasar a traballar íntegra e exclusivamente por proxectos. Isto modifica a planificación de adquisición de coñecementos, competencias e habilidades outorgando ao alumnado unha posición activa respecto da súa propia aprendizaxe. O cal non implica que non exista en ningún momento a clase maxistral, posto que quizá algúns proxectos requírana como punto de partida ou resolución de dúbidas, pero non será a opción maioritaria.
21 Abril 2015
O móbil na aula? Ideas, vantaxes, retos e posibilidades.

O móbil na aula? Ideas, vantaxes, retos e posibilidades.

O uso da tecnoloxía móbil na aula é un tema de actual debate entre todo tipo de docentes e equipos directivos de centros educativos. É importante entender que non falamos de mobile learning, é dicir, o conxunto de metodoloxías de ensino-aprendizaxe exclusivamente mediante tecnoloxía móbil para educar e aprender en calquera momento e lugar; senón do uso do móbil como unha ferramenta máis dentro da aula como os ordenadores, as tabletas, os libros ou as pinturas.
12 Marzo 2015

Aprendizaxe-Servizo e TIC: educación tecnolóxica con compromiso social

ApS ou Aprendizaxe-Servizo é unha metodoloxía educativa que une o ensino ao compromiso social ou, como citan na Rede Española de Aprendizaxe-Servizo "É unha práctica educativa na cal rapaces e rapazas aprenden mentres actúan sobre necesidades reais do ámbito coa finalidade de melloralo".