Recursos Educativos

4 Marzo 2020

A Aprendizaxe Baseada no Pensamento

A Aprendizaxe Baseada no Pensamento (TBL) é unha metodoloxía activa que transforma a maneira de educar nos centros: fomenta unha aprendizaxe máis eficaz no que os alumnos razoan e desenvolven a capacidade de pensar de forma crítica á hora de enfrontarse a diferentes retos, tanto no ámbito educativo como na súa vida cotiá.

13 Febreiro 2020

Actividades de mindfulness para Primaria e Secundaria

Algunhas actividades de Mindfulness para poñer en práctica cos alumnos nas aulas que incentivan aspectos como o control da respiración, a atención ás sensacións corporais, a regulación e liberación da tensión, a xestión de pensamentos e emocións ou o fomento da empatía mediante o contacto físico.

4 Febreiro 2020

Metodoloxías activas: que son e como aplicalas na aula

As metodoloxías activas popularizáronse nos últimos anos, poñendo ao estudante no centro da aprendizaxe e facendo que este sexa máis autónomo e participativo. Con todo, a gamificación, a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ou a ‘clase ao revés’ teñen a súa orixe no século XIX e o cambio de mentalidade dun pedagogo suízo. A continuación contámosche en que consisten e como se poden aplicar en clase.

10 Xaneiro 2020

5 apps para docentes e estudantes para organizar o día a día

Presentamos diferentes apps para dispositivos móbiles que resultan útiles para que docentes e estudantes poidan organizar máis facilmente as súas tarefas diarias, tanto dentro como fora da aula.

19 Decembro 2019

Comunidades de aprendizaxe: docentes, familias e estudantes unidos pola educación

As comunidades de aprendizaxe fomentan a participación de todos os membros do ecosistema educativo a través un proxecto conxunto que se basea na aprendizaxe dialógico e cooperativo. Desta maneira, estudantes, docentes e familias teñen un papel fundamental no día a día nun colexio, instituto ou centro para adultos.

11 Decembro 2019

5 libros imprescindibles para docentes

A educación está en continua evolución, inmersa nun proceso permanente de axuste e reenfoque, e son moitos os neuroeducadores, docentes ou investigadores que deciden achegar o seu granito de area en forma de libro. Algúns se centran en describir novas técnicas e experiencias que os profesores poden levar a cabo na aula, outros profundan en cuestións como o futuro educativo…

13 Novembro 2019

Programas de mindfulness en educación

Como xa abordamos nunha publicación anterior, aplicar mindfulness na aula permite desenvolver a autoconciencia plena nos estudantes para: promover a súa concentración e atención, ensinar a relaxarse e a liberar a tensión, conectar co seu interior, regular as súas emocións, mellorar a interacción social coa súa contorna, evitar conflitos… En definitiva, conseguir o seu benestar persoal.

 

8 Maio 2019
Espazos que xeran aprendizaxes

Espazos que xeran aprendizaxes

Vemos a moitos profesores preocupados por transformar as súas realidades. Son profesores que atoparon espazos onde compartir e colaborar, como nos encontros Inspiratics. Entre nós falamos de moitos aspectos relacionados coa educación, como poden ser as metodoloxías, as ferramentas, a pedagoxía adecuada, o redeseño de espazos educativos e, en xeral, a ciencia da Aprendizaxe. Por iso buscamos novos espazos de colaboración onde poidámonos atrever a pensar con paixón os novos modelos educativos, así como  visualizar as novas escolas do futuro cun único obxectivo: manter a esencia da aprendizaxe.

5 Abril 2018

A revolución silenciosa: Mindfulness na aula

É un proceso que podemos traballar os profesores, os alumnos e nos colexios que nos axuda achegando beneficios sobre a atención, o traballo coas nosas emocións, a adaptabilidade, a calma, a resiliencia e os valores.

27 Novembro 2017

Evidencias de aprendizaxe e nivel de competencia dixital docente Palabras descoñecidasCopiar

No contexto actual debemos reforzar sen dúbida a adquisición, implementación e mellora da Competencia Dixital dos docentes porque estamos nun mundo dixitalizado e que se move xa por factores que se basean nesta dixitalización como o big data, machine learning ou a intelixencia artificial que aplicamos xa nas nosas vidas.

24 Agosto 2017

Pensamento visual para aprender

O exceso de información actual co auxe da internet e de múltiples formatos dispoñibles para divulgala provocou que sintamos invadidos e sobrecargados de tal maneira que moitas veces non sabemos identificar aquela información que é veraz, que realmente nos interesa ou simplemente que necesitamos para os nosos obxectivos. 

O pensamento visual permitiranos filtrar, organizar e sintetizar esa información mellorando a nosa eficacia na aprendizaxe e a nosa produtividade na aula. 

O uso de formatos visuais como as infografías, mapas mentais ou debuxos facilitan o acceso directo á información, xa sintetizada e curada de contidos que promoven a atención cara aos mesmos e a retención a longo prazo. 

15 Xuño 2017

10 Claves para mellorar a seguridade dos teus alumnos na internet

Dende Proyecta apoiamos a formación no bo uso das ferramentas conectadas. Internet non se crea só, senón que todas e todos somos parte do desenvolvemento da Rede, do contido que existe, do que se comparte e difunde e, por que non, do que se le. Teñamos ou non nenas e nenos preto, todo o que facemos ou podemos facer online repercútelles, xa que está a un só clic de distancia de que accedan a iso.

22 Xaneiro 2017

Emprender dende a escola: coñecemento ubicuo para aprender a vivir

Emprender é comezar unha empresa... unha empresa en sentido amplo: non só unha compañía de negocio, tamén pode ser unha acción social, un proxecto de lecer ou educativo. Aprender a emprender pode ser unha ferramenta didáctica que facilite adquirir diversos coñecementos curriculares, segundo a temática, capacidades e competencias, así como preparar ao alumnado para a súa vida futura tanto se decide crear o seu propio proxecto, coma se incorpórase a un proxecto xa creado.

28 Maio 2016
Unha aprendizaxe eficiente, por favor; mesturada, non axitada. Blended Learning

Unha aprendizaxe eficiente, por favor; mesturada, non axitada. Blended Learning

O blended learning ou aprendizaxe mixto, mesturado ou semipresencial é aquel que combina o ensino en ámbitos físicos e virtuais. Ademais, en palabras de Heinze e Procter en 2004 "O Blended Learning é a aprendizaxe facilitada a través da combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de ensino e estilos de aprendizaxe, e baseada nunha comunicación transparente de todas as áreas implicadas no curso".
31 Decembro 2015
Phenomenon Based Learning: ensinar sen materias

Phenomenon Based Learning: ensinar sen materias

Phenomenon Based Learning (PhenoBL) é o novo sistema educativo que se implantará a partir de 2016 en Finlandia. Este sistema elimina as materias tradicionais para pasar a traballar íntegra e exclusivamente por proxectos. Isto modifica a planificación de adquisición de coñecementos, competencias e habilidades outorgando ao alumnado unha posición activa respecto da súa propia aprendizaxe. O cal non implica que non exista en ningún momento a clase maxistral, posto que quizá algúns proxectos requírana como punto de partida ou resolución de dúbidas, pero non será a opción maioritaria.
21 Abril 2015
O móbil na aula? Ideas, vantaxes, retos e posibilidades.

O móbil na aula? Ideas, vantaxes, retos e posibilidades.

O uso da tecnoloxía móbil na aula é un tema de actual debate entre todo tipo de docentes e equipos directivos de centros educativos. É importante entender que non falamos de mobile learning, é dicir, o conxunto de metodoloxías de ensino-aprendizaxe exclusivamente mediante tecnoloxía móbil para educar e aprender en calquera momento e lugar; senón do uso do móbil como unha ferramenta máis dentro da aula como os ordenadores, as tabletas, os libros ou as pinturas.
12 Marzo 2015

Aprendizaxe-Servizo e TIC: educación tecnolóxica con compromiso social

ApS ou Aprendizaxe-Servizo é unha metodoloxía educativa que une o ensino ao compromiso social ou, como citan na Rede Española de Aprendizaxe-Servizo "É unha práctica educativa na cal rapaces e rapazas aprenden mentres actúan sobre necesidades reais do ámbito coa finalidade de melloralo".