Política de Privacidade de http://www.inspiratics.org/

Data da publicación: 24/05/2018

Esta política describe o tratamento dos teus datos persoais por parte da Fundación Amancio Ortega Gaona a través da páxina web http://www.inspiratics.org/ (o "Sitio").

As referencias nesta política á "Compañía", a "nós" ou a "nos" refírense á FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA, con domicilio social en Avenida da Diputación, s/n, 15143 - Arteixo (A Coruña), e CIF número G-15797277.

Aos efectos da lexislación de protección de datos aplicable (incluído o Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 (o "RGPD")), a Compañía é a responsable do tratamento dos teus datos persoais.

Que datos persoais tratamos?

1. Datos persoais que ti nos proporcionas: A Compañía tratará os seguintes datos cando enches o formulario de contacto dispoñible no Sitio:

 • Nome e apelidos;
 • Enderezo;
 • Teléfono;
 • Correo electrónico;
 • Datos do centro e estudos;
 • Contrasinal;
 • Imaxe;

2. Datos persoais que nós recollemos:

 • Con respecto a cada unha das veces que entras no Sitio, a Compañía recollerá e tratará os seguintes datos persoais de forma automática:
  • Información técnica, incluída a dirección de protocolo de internet (dirección IP) que se utiliza para conectar o teu ordenador a Internet, os teus datos de acceso, o tipo de navegador e a súa versión, o sistema operativo e a plataforma;
  • Información sobre a túa visita ao Sitio, incluídos os localizadores uniformes de recursos completos (URL), os servizos que teñas visto ou procurado; os tempos de resposta da páxina; os erros de descarga; a duración da visita, información sobre a túa interacción no Sitio (por exemplo clics, e/ou desprazamentos do rato), e os métodos utilizados para saír do Sitio; e
  • Información obtida a través das cookies utilizadas pola Compañía no Sitio. Encontrarás máis información sobre o uso de cookies na siguiente ligazón: POLÍTICA DE COOKIES.

Para que finalidades utilizamos os teus datos persoais?

A Compañía tratará os teus datos persoais para os seguintes fins:

 • Necesidade contractual: trataremos os seus datos persoais porque é necesario desenvolver e cumprir co contrato que a compañía ten contigo (por exemplo, se se rexistrar para participar en calquera dos nosos concursos do programa Proyecta).
 • Intereses legítimos: trataremos tus datos personales cuando la Compañía necesite cumplir con sus intereses legítimos, y en particular:
  • Para comunicarse contigo;
  • Para axudar a preservar a vixilancia, administración e protección dos seus servizos, contido, e páxina web;
  • Para personalizar a súa páxina web ou servizos, e para permitirche participar en elementos interactivos da nosa páxina web;
 • A conformidade xurídica: trataremos os seus datos persoais para garantir o cumprimento da empresa coa lexislación aplicable e a protección dos nosos lexítimos intereses comerciais.

Con quen compartimos os teus datos persoais?

A Compañía compartirá os teus datos persoais (i) con provedores de servizos informáticos, quen os tratarán coa finalidade de prestar servizos de soporte informático, e (ii) con autoridades administrativas e/ou xudiciais competentes cando así o prevea a Lei.

 • Coas organizacións que prestan servizos relacionados co contido das bolsas á Compañía, para poder procesar e controlar adecuadamente o bo desenvolvemento e execución do programa de formación.
 • Con autoridades administrativas e / ou xudiciais competentes cando a lei así o estableza.
 • Con proveedores de servizos informáticos, quen se ocuparán deles para prestar servizos de soporte informático.

Sen prexuízo do anterior, a Compañía non transferirá os teus datos a países fóra da Unión Europea.

Que dereitos teño en relación cos meus datos persoais?

Tes dereitos relacionados coa información persoal que temos sobre ti. Poderaste dirixir a nós a fin de poder exercitar:

 1. O dereito de acceso aos teus datos persoais;
 2. O dereito de rectificación dos teus datos persoais (se son incorrectos, incompletos ou se están desactualizados);
 3. O dereito de portabilidade dos teus datos persoais (é dicir, dereito a transferir os teus datos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, comunmente utilizado e lexible por máquina);
 4. O dereito de supresión dos teus datos persoais; ou
 5. O dereito á limitación do tratamento dos teus datos persoais.

Así mesmo, tes dereito a oporte ao tratamento de datos persoais cando estea baseado nos nosos intereses lexítimos e/ou teña por Obxecto a mercadotecnia directa. Ademais, naqueles casos nos que a Compañía che teña pedido o consentimento para tratar os teus tus datos persoais, tes dereito a retirar dito consentimento tal e como o temos detallado anteriormente.

Naqueles casos nos que a Compañía precisa os teus datos persoais para cumprir coas súas obrigas legais ou contractuais, a prestación de ditos datos persoais é obrigatoria. Se non se proporcionan estes datos, a Compañía non poderá manter a súa relación contractual contigo nin cumprir coas súas obrigas. Nos demais casos, é opcional a prestación dos datos persoais que teñan sido solicitados.

A Compañía desexa responder de forma satisfactoria a calquera pregunta que teñas sobre a maneira na que trata os teus datos persoais.

Así mesmo, e no suposto de que incumpramos as nosas obrigas legais en materia de protección de datos, tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Poderás obter máis información sobre os nosos prazos de retención e exercitar os dereitos antes mencionados, escribindo á Fundación á dirección postal Avenida da Diputación s/n, 15143 – Arteixo (A Coruña), á atención da Secretaría, e acompañando fotocopia do DNI.

Durante canto tempo conservamos os teus datos?

Conservamos os datos persoais durante o tempo que os necesitamos para lograr as finalidades anteriores. Polo mesmo motivo, suprimiremos ou anonimizaremos os datos persoais unha vez deixen de ser necesarios para lograr ditas finalidades, salvo que resulte necesario mantelos (debidamente bloqueados) durante un período máis largo de tempo cando exista unha obriga legal ou regulamentaria ou cando os datos persoais sexan necesarios para establecer, exercitar e/ou defender reclamacións xurídicas reais ou potenciais, investigacións ou procesos similares.

Que tipos de cookies hai e que uso facemos delas no Sitio?

O tratamento de cookies rexerase de acordo co establecido na Política de Cookies da Compañía, accesible aquí: POLÍTICA DE COOKIES.

Actualizacións da nosa política de privacidade

Esta política de privacidade pode actualizarse periodicamente para reflectir mudanzas nas nosas prácticas sobre a información persoal. Publicaremos un aviso destacado no Sitio para notificarche calquera cambio significativo na nosa política e indicaremos na parte superior da política cando se actualizou por última vez. Para ver as versións anteriores da política de privacidade fai clic aquí.